Kristof Hubih (Christoph Hubig, 1952), nemački profesor emeritus filozofije i filozofije nauke (dijalektika i refleksija).

Title