Kotaro Suzuki je profesor eksperimentalne psihologije na Univerzitetu Nigata u Japanu. Autor je i prevodilac na japanski više od dvadeset dela.

Title