Johann Carl Vilhelm Moehsen

Johan Karl Vilhelm Mezen (Johann Carl Vilhelm Moehsen, 1722–1795) bio je nemački lekar i pisac. Bio je lični lekar Friedricha II i član berlinske prosvećenosti. 1745. izabran je za člana Leopoldine. 1747. postao je član višeg medicinskog koledža i okružni lekar okruga Teltov, a od 1763. član starijeg medicinskog koledža u Berlinu. 1766. postao je lekar u kadetskom korpusu i na viteškoj akademiji u Berlinu, a od 1778. lični lekar kod Fridriha II (Alte Fritz). Mezen je 7. decembra 1786. godine postao najmlađi punopravni član medicinskog odeljenja Pruske akademije nauka. Johan Karl Vilhelm Mezen je bio jedan od pokretača tajnog Društva berlinske srede osnovanog 1782. godine. Njegova ličnost i delo koriste se za razne istraživačke radove u Brandenburškoj istoriografiji i istoriji nauke.

Title