Gustav Radbruh

Gustav Radbruh (Radbruch, 21. novembar 1878 – 23. novembar 1949) bio je ministar pravde Rajha tokom Vajmarske republike. Smatra se jednim od najuticajnijih pravnih filozofa 20. veka. Takođe je uživao veliku međunarodnu reputaciju kao krivični pravnik, pravni istoričar, biograf i esejista. Njegova glavna dela prevedena su na brojne jezike. Za Radbruca je zakon stvarnost koja se odnosi na vrednosti i koja se usklađuje sa idejom pravde, koja pripada polju kulture i tako stoji između prirode i ideala.

Title