Gilen Dean je pedijatar i kognitivni neurolog, rukovodilac istraživanja u francuskom Nacionalnom centru za naučna istraživanja, u jedinici koja se bavi kognitivnom neurologijom. Ima dva doktorata – iz medicine i neuropsihijatrije i (ko)autor je preko 60 naučnih članaka i 11 poglavlja u knjigama.

Title