Valter Brajs Gali (Walter Bryce Gallie) bio je škotski društveni teoretičar, politički teoretičar i filozof.Odrastao je u britanskom internatu i kasnije objavio svoje memoare o tome u knjizi An English School.

Akademska karijera
1935–1938: Asistent na Filozofskom fakultetu , University College of Swansea.
1938–1948: Predavač filozofije, University College of Swansea.
1948–1950: viši predavač filozofije, University College of Swansea.
1950–1954: Profesor filozofije, University College of North Staffordshire.
1954–1967: profesor logike i metafizike, Queen’s University, Belfast.
1967–1978: Profesor političkih nauka, Cambridge University.
1967–1978: Fellow of Peterhouse.
1970–1971: Predsednik Aristotelovog društva.

Title