Gaetano Kjuraci

Gaetano Kjuraci (Gaetano Chiurazzi) predaje teorijsku i hermeneutičku filozofiju na Univerzitetu u Torinu. Osim u Torinu, filozofiju je studirao i izučavao u Hajdelbergu, Parizu i Berlinu. Njegova interesovanja kreću se pre svega u okvirima savremene filozofije, posebno nemačke i francuske, ali i klasične i antičke filozofije. Zajedno sa Đanijem Vatimom glavni je urednik časopisa „Tropos. Rivista di Ermeneutica e critica filosofica”. Glavna dela su mu: Hegel, Hajdeger i gramatika bitka (1996), Teorije suda (2005), Modalitet i egzistencija. Od kritike čistog uma ka kritici hermeneutičkog uma (2001, 2009 2. izdanje), Iskustvo istine (2011). Njegova dela prevođena su na nemački, engleski i španski jezik.

Title