Fransoa Valter (1950) profesor je istorije na Univerzitetu u Ženevi. Bavi se istraživanjima o istoriji Švajcarske, prirodne sredine i gradova, kao i uređenjem teritorije. Objavio je brojne članke i studije. Od 2000. valja pomenuti Istoriju evropske život­ne sredine (sa Žakom Delorom, Histoire de l’environnement eu­ropéen, 2001), zatim Istoriju urbane Evrope (više autora, Histoire de l’Europe urbaine, 2003), a 2004. godine samostalno objavljuje Pejzažna lica nacije: teritorija i pejzaž u Evropi (XVI–XX vek) (Les Figures paysagères de la nation: territoire et paysage en Euro­pe [XVIe–XXe siècle]).

Title