Edita Andrić je rođena 1960. godine u Zemunu. Doktorat lingvističkih nauka je stekla 1997. godine na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, iz oblasti kontrastivne gramatike mađarskog i srpskog jezika. Redovni je profesor na Odseku za mađarski jezik Filozofskog fakulteta. Objavila je tri knjige: Leksikologija i morfologija mađarskog jezika 2003, Kontrasztív mondatszerveződés-vizsgálatok 2005. i Struktura sintagmi i rečenica u savremenom mađarskom jeziku 2008. godine.

Oblasti interesovanja prof. dr Edite Andrić su mađarska lingvistika, kontrastivna gramatika mađarskog i srpskog jezika, primenjena lingvistika, mađarski kao strani jezik i prevođenje. U periodu od dvadeset godina, koliko traje njen naučnoistraživački i stručni rad, objavila je preko 60 studija iz ovih oblasti. Već ovaj podatak govori o izuzetnoj angažovanosti i predanosti prof. dr Edite Andrić na polju nauke, kao i o njenoj opredeljenosti da neguje i razvija tradiciju proučavanja jezičkih i kulturoloških kontakata srpskog i mađarskog naroda s ciljem njihovog što boljeg međusobnog upoznavanja, razumevanja i zbližavanja.

(…) Knjiga U duhu jezičke i kulturne koegzistencije će biti vredno i rado čitano delo ne samo od strane filološki i lingvistički orijentisanih čitalaca, već i od strane svih onih koji su na bilo koji način zainteresovani za upoznavanje sa karakteristikama jezičkih i kulturnih prožimanja srpskog i mađarskog naroda.

Title