Dušan Škorić je rođen u Bačkom Brestovcu (1950) gde je završio osnovnu školu, gimnaziju “Veljko Petrović” u Somboru, a istoriju umetnosti diplomirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu (1982). Odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom “Barokno slikarstvo u samostanima i rimokatoličkim crkvama u Vojvodini” 7. marta 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, Katedra za istoriju umetnosti. Članovi komisije su bili profesori fakulteta: Dubravka Botica, Sanja Cvetnić (šef Katedre) i Višnja Bralić. Mentorka mi je bila Dr. Mirjana Repanić-Braun, viši savetnik u Institu za istoriju umetnosti u Zagrebu.

Popis objavljenih radova:

Knjige:

1. Srpske ikone na staklu, Beograd–Novi Sad: Draganić-Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, 2004.

2. Škole crtanja kod Srba, Novi Sad: Platoneum, 2006.

3. Manastir Privina Glava, Beograd–Novi Sad: Draganić-Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture, 2006.

Objavljeni naučni i stručni radovi:

1. Slikari somborskih i staparskih ikona na staklu, Zbornik Matice srpske za likovne umetnosti 19, Novi Sad: Matica srpska, 1983., 225–236.

2. Somborski slikar Lazar Serdanović i ikonostas u Mikluševcima, Zbornik Matice srpske zalikovne umetnosti 37, Novi Sad: Matica srpska, 2009., 177–192.

3. Dva somborska nastavnika “načertanija,” Sveske Društva istoričara umetnosti Srbije 14, Beograd: Društvo istoričara umetnosti Srbije,1983, 24–31.

Title