Dragomir Kostić (Preoce, kod Prištine, 27. april 1954) je srpski pesnik i profesor Univerziteta u Prištini, sa sedištem u Kosovskoj Mitrovici.
Osnovnu školu završio je u Preocu, a srednju medicinsku u Prištini. Potom je završio Filozofski fakultet u Prištini 1991. godine, Grupa za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost. Magistrirao je na Filozofskom fakultetu u Ljubljani 1991. godine, a doktorirao 2001. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu s temom: Književno delo Dragiše Vasića, kod mentora Novice Petkovića. Radio je u Dispanzeru medicine rada u Obiliću kao medicinski tehničar, potom bio novinar kulturne rubrike Jedinstva, da bi zatim radio u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Kosova i Metohije. Od 2008. je profesor Filozofskog fakulteta u Prištini, sa privremenim sedištem Kosovskoj Mitrovici.
Godine 1984. objavio je njegovu najpoznatiju knjigu „Spuštanje prema moru“. Stihovi su mu prevođeni na nekoliko jezika. Najviše je objavljivao u časopisu Jedinstvo iz Prištine. Objavljuje kritičke radove objavljuje u časopisima.
Trenutno živi u Preocu.

Njegove knjige su:

Iraklijeva lađa,
Posrtanje,
Tuđa zemlja,
Svila u pepelu,
Spuštanje prema moru,
Posrtanje,
Ham,
Fragmenti o zaboravljenom vremenu – eseji, Priština (1997),
Svila u pepelu, Antologija srpske proze na Kosovu i Metohiji 1945-2000, Priština – Podgorica (2000),
Srpska proza na Kosovu i Metohiji 1945-1999, Priština (2002),
Andrić, Prokleta avlija, Novi Sad (2006),
Svet apsurda, Anikina vremena Ive Andrića, Gračanica (2007),
Roman razlika (Travnička hronika Ive Andrića), Monografska studija (2011) i dr.

Title