Mr Đorđe U. Krstić rođen je 1936. godine u Novom Sadu, gde je završio i gimnaziju.
Studirao je tehničku fiziku u Ljubljani. Bavio se tehničkom fizikom, istorijom fizike, računarstvom i vođenjem projekata, a u poslednje vreme bavio se samo istorijom fizike. Iz svih navedenih oblasti publikovao je stručne članke.
Duže od deset godina predavao je na fakultetu u Ljubljani više programiranje i računarsko vođenje projekata. U penziji je od 1999. godine.
Još pre pedeset godina počeo je da se zanima za život i rad Mileve i Alberta Ajnštajn. Odlazio je u Marićevu kuću u Kisačkoj ulici u Novom Sadu, razgovarao s ljudima koji su lično poznavali Milevu i Alberta, prikupljao građu i pisma koja su se odnosila na njih, po arhivima proučavao dokumentaciju o njihovom zajedničkom životu. Održavao je veze sa njihovim potomcima i drugim istraživačima.
Spada među najbolje poznavaoce njihovog zajedničkog života i rada. Jedan je od prvih istraživača Milevinog školovanja i saradnje s Albertom.

Title