Dr Dalibor Petrović je diplomirao, magistrirao i doktorirao na Odeljenju za sociologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogra­du. Predaje sociologiju i sociologiju ekomunikacija na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od početka svoje univerzitetske karijere posebno se interesuje za proučavanje društvenih posledica upotrebe elektronskih komunikacija, pre svega interneta. Autor je većeg broja naučnih radova i prve sociološke studije u Srbiji iz oblasti interneta i društvenih odnosa. Rezultate svojih istraživanja prezentovao je putem gostujućih predavanja, tribina i drugih javnih nastupa.

Title