Boško Tomašević je pesnik, esejist, vanredni profesor i naučni saradnik za književnu teoriju na više evropskih univerziteta (Frajburg/Brsg., Berlin, Beč, Ahen, Inzbruk). Poslednjih godina jedan je od najuticajnijih književnih teoretičara sa evropskog Istoka. Blizak saradnik Hajdegerovih poznih učenika O. Pegelera, V. Bimela, kao i F.-V. fon Hermana. Na temelju svoga učenja o pesništvu kao ontologiji izgradio je jednu konvektivnu poetiku sadržanu od filosofskih i pesničkih ideja i njihovih beskonačnih mutacija unutar jezičkog polja. Do sada je objavio preko četrdeset knjiga poezije, dva romana i dvanaest knjiga studija. Najvažniji stručni radovi: „Beskonačna zamena. Fundamentalna ontologija kao teorija pesništva“, „Galilejevska poetika“, „Hermeneutika neprozirnog“. Živi i stvara u Inzbruku. Član je Evropske akademije nauka i umetnosti, Francuskog društva pisaca, kao i francuskog i austrijskog PEN-a.

Title