Bernard Sjuts (Bernard Suits, 1925-2007), autor je mnogobrojnih dela koja se bave filozofskim problemima igara, igranja i sporta. Bio je šef Odseka za filozofiju Univerziteta u Vaterlou, kao i gostujući predavač na Univerzitetu
u Letbridžu i Univerzitetu u Bristolu. Bio je i predsednik Međunarodnog udruženja za filozofiju sporta.

Title