Arthur Schnitzler (1862 —1931), austrijski pripovedač i dramaturg. Pripadao je avangardnoj umetničkoj grupi Jung Wien. U svojim dramama poigravao se sa formalnim, ali i društvenim konvencijama. Zbog implicintnog opisa seksualnosti optuživali su ga da je pornografski pisac. Pisao je romane, novele i drame. Vodio je lični dnevnik od svoje sedamnaeste godine pa sve do dva dana pred smrt.

Title