Antuan Voše, rukovodilac istraživanja u Evropskom centru za sociologiju i političke nauke. Bavi se istraživanjem istorijskog stvaranja centra evropske moći, ulogom „nezavisnih organa“ (sudova, agencija, centralnih banaka) i odnosima između prava i politike na francuskom i evropskom nivou. Gostujući predavač na više evropskih i američkih instituta i univerziteta, i autor nekoliko publikacija iz oblasti prava i sociologije.

Title