Akademik Aleksandar Marinčić (1933 – 2011) bio je izuzetan naučnik, uvaženi univerzitetski profesor, vrstan pedagog koji je svojim znanjem, predanim radom i nesebičnošću uticao na razvoj više generacija studenata.
Život je posvetio nauci, a posebno širenju saznanja o fascinantnim stvaralačkim putevima velikih ljudi, u prvom redu naučnika i izumitelja, Nikole Tesle i Mihajla Pupina. Bio je dugogodišnji direktor Muzeja nikole Tesle u Beogradu i pokretač mnogih važnih projekata vezanih za očuvanje i afirmaciju Teslinog nasleđa. Ostavio je neizbrisiv trag u srpskoj i svetskoj nauci, u proučavanju elektrotehnike, naročito telekomunikacija.
“Nikola Tesla – život i stvaralaštvo genija" predstavlja jednu od njegovih poslednjih i najznačajnijih knjiga posvećenih velikom srpsko-američkom naučniku, fizičaru, inženjeru i pronalazaču čije je delo izmenilo tehnološku sliku savremenog sveta.

Title