DUŠANU JANIĆU NAGRADA “BRANKO JELIĆ”

Juče je, u Francuskom Institutu u Beogradu, Dušanu Janiću uručena nagrada “Branko Jelić” za prevod knjige Mirčea Elijadea, “Mitovi, snovi i misterije” sa francuskog jezika. 

Čestitamo!