Prodajna mestaBulevar Mihajla Pupina 22, Novi Sad + 381 21 65 71 610 office@akademskaknjiga.com Prijava na newsletter

Zoran Dimić

Biografija

Zoran Dimić je rođen 1966. godine u Vranju. Osnovne studije filozofije i magistraturu završio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, doktorirao na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu, a postdoktorske studije na Università degli studi di Milano. Predaje Ranomodernu, Modernu filozofiju i Filozofiju vaspitanja i obrazovanja na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu. Objavio je niz filozofskih studija u domaćim i međunarodnim časopisima, te monografije Rađanje ideje univerziteta i Politike obrazovanja – od paideje do Bildunga.