Zoran Avramović je rođen 1949. u Stalaću.
Diplomirao je sociologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a doktorirao na Filološkom fakultetu u Beogradu. U zvanju je naučnog savetnika i vanrednog profesora sociologije kulture i kulturologije.
Bavi se teorijskim istraživanjem problema kulture i književnosti, obrazovanja, društva i politike.
Bio je urednik Sociološkog pregleda, Theorie, Zbornika za pedagoška istraživanja. Objavljivao radove u periodici: Letopis matice srpske, Književnost, Koraci, Bagdala, Književne novine, Književna reč.
Objavio je preko 80 naučnih i stručnih radova i preko 180 radova različitog žanra (studije, eseji, istraživanja, polemike, kritike).Živi i radi u Beogradu.
Knjige o Milošu Crnjanskom i kulturi: Politički spisi Miloša Crnjanskog, uvodna studija, 1989; Crnjanski o nacionalsocijalizmu, priređivač, 1990; Zadužbine, fondovi, fondacije, legati u kulturi Srbije, 1992; Ispunio sam svoju sudbinu, priređivač intervjua Miloša Crnjanskog, 1992; Politika i književnost u delu Miloša Crnjanskog, 1994; Čiji je književnik i njegovo delo, 2003; Odbrana Crnjanskog, 2004; Kultura – univerzitetski udžbenik, 2006. Objavio knjige iz sociologije i obrazovanja: Socijalizam i mogućnosti reforme (napisana 1982. a objavljena 1989), Povratak građanskog društva (1990), Drugo lice demokratije (1998), Demokratije u školskim udžbenicima, (2000), Država i obrazovanje, (2003), Nevolje demokratije u Srbiji (2002), Aporije obrazovanja za demokratiju (2006).

Prikaz jedinog rezultata

Prikaz jedinog rezultata