Preveli s francuskog: Gorana Prodanović, Marko Božić