Vladimir Fedorovski (Федоровский, Владимир, 1950) je jedan od najpoznatijih francuskih pisaca ruskog porekla. Dela su mu prevedena na trideset jezika. Predavao je i na poznatom fakultetu HEC u Parizu. Izuzetan je poznavalac ruske istorije i kulture. Član je Akademije Kana (Caen), najstarije ustanove za promociju francuskog jezika i kulture. Za svoje romane dobio je više uglednih francuskih književnih nagrada. Prvi roman Dve sestre (Les Deux sœurs) objavio je 1997. godine. Potom je usledila trilogija posvećena ruskoj istoriji Roman o Petrogradu (Le Roman de Saint-Pétersbourg), Roman o Kremlju (Le Roman du Kremlin) i Roman o neobičnoj Rusiji (Le Roman de la Russie insolite). Većinu svojih dela, kao i Roman o Tolstoju, koji je objavila Akademska knjiga, autor je napisao nakon što mu je omogućen pristup posebnim državnim arihivama u Rusiji. Vladimir Fedorovski je i glavni urednik edicije Romani o čudesnim mestima i gradovima (Le Roman des lieux magiques) u kojoj je dosada objavljeno preko sto naslova, i koja je izuzetno popularna u Francuskoj.

Title