Ulrih Bek (15. maj 1944 — 1. januar 2015) bio je poznati nemački sociolog i jedan od najcitiranijih društvenih naučnika na svetu. Njegov rad je bio usmeren na pitanja o gubitku kontrole, neznanja i neizvesnosti modernog doba. Tvorac je termina „društvo rizika“ i „druga savremenost“ kao i pojma „refleksivne modernizacije“ . On je takođe pokušao da obori nacionalne perspektive, da dominira u sociološkim istraživanjima sa kosmopolitizmom koji priznaje povezanost modernog sveta. Bio je profesor sociologije na Univerzitetu u Minhenu, Minsteru i Bambergu, a zatim i u školi ekonomije u Londonu.

Eseji:
„Društvo za manje. Propali snovi o usponu u Nemačkoj“ , ZDF , 17. januar 2005. godine
„Nežna svetska sila Evrope. Vizija kosmopolitske imperije koja se više ne oslanja na nacionalne ideje“ ,“ Frankfurter Rundschau “ 5. jul , 2005.
„Slepi u realnosti“ , „Frankfurter Rundschau“ , 3. septembar 2005. godine ,
„Evropa se ne može graditi na ruševinama nacija“ , sa Entoni Gidensom , „The World“ , 1. oktobra , 2005. godine.
„Bog je opasan“,“Die Zeit“, 2007. br 52.
„Nesvestica, ali legitimno“ , dnevne novine ( Taz ) 28. Oktobar 2011.

Title