Srđan Atanasovski (1983, Kumanovo) viši je naučni saradnik Muzikološkog instituta SANU, gde je zaposlen od 2011. godine. Doktorirao je muzikologiju na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta u Beogradu 2015. godine, sa disertacijom „Muzičke prakse i proizvođenje nacionalne teritorije“. Od 2016. do 2023. radio je kao predavač na programu SIT Western Balkans: Peace and Conflict Studies. Bio je angažovan i na više međunarodnih naučnih projekata, uključujući Figuring Out the Enemy (IFDT, Beograd) i City Sonic Ecology – Urban Soundscapes of Bern, Ljubljana and Belgrade (Univerzitet u Bernu). Nosilac je stipendija Austrijske agencije za međunarodnu saradnju u obrazovanju i nauci za doktorska i postdoktorska istraživanja. Njegova prva knjiga, Mapiranje Stare Srbije: Stopama putopisaca, tragom narodne pesme objavljena je 2017. godine u ediciji Biblioteka XX vek. Od 2008. godine redovno je prisutan kao autor emisija na Trećem programu Radio Beograda o muzici doba prosvećenosti.

Title