Srđan Sremac

Dr. Srđan Sremac je docent na Fakultetu za religiju i teologiju Univerziteta Vrije u Amsterdamu i ko-direktor Amsterdamskog centra za proučavanje žive religije na istom univerzitetu. On je istraživač i član uprave PACS-a ( Centra za studije mira i sukoba pri Vrije Univerzitetu Amsterdama). Srđan je široko objavljivan sa 16 ( koautorskih) ili uređenih knjiga i preko 50 članaka u časopisima i poglavljima o knjigama. Takođe je glavni urednik časopisa Palgrave Studies in Lived Religion i Societal Challenges (Palgrave Macmillan). Njegova interdisciplinarna istraživačka interesovanja uključuju narativnu psihologiju religije, biografsko-rekonstruktivna istraživanja, religiu i seksualnost, traume poveane sa ratom, zavisnost od sustanci i duhovnost, živuću religiju marginalizovanih grupa, materijalnu nezapadnu kulturu / religiju i studije pomirenja nakon sukoba.

Title