Snežana Vesnić

Snežana Vesnić je arhitekta čiji se projekti opisuju kao poetski brutalizam nove modernosti.
Doktorirala je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, gde je i zaposlena. Autor je više
nagrađivanih objekata, od kojih su dva nominovana za prestižnu evropsku nagradu za
savremenu arhitekturu „Mies van der Rohe“, a prvonagrađeni konkursni projekat
„Memorijal 16“, posvećen radnicima RTS nastradalim u NATO bombardovanju, u pripremi
je za realizaciju. Trenutno priprema knjigu „Genius loci and Memorials“ sa prof. Emanuelle
Morezzi, koju će objaviti „Mimesis International“.

Title