Snežana Ilić rođena je 1976. godine u Novom Sadu. Završila je Filozofski fakultet, Odsek za istoriju, u Novom Sadu. Diplomirala je s temom iz oblasti istorije Jugoslavije, pod naslovom “Svetozar Pribićević kao političar”. Magistrirala je na grupi Istorija Jugoslavije u martu 2009. godine sa tezom “Jugoslovenstvo Svetozara Pribićevića i vojvođansko pitanje”. Trenutno aktivno sarađuje na projektu “Srpski biografski rečnik”, peti tom, u Matici srpskoj u Novom Sadu. Objavljuje radove u naučnim časopisima i novinama.

Приказан један резултат

Приказан један резултат