Slobodanka Peković, rođena 7. 5. 1942. u Kosovskoj Mitrovici. Osnovnu školu, gimnaziju i fakultet završila u Beogradu. Diplomirala 1965. na Filološkom fakultetu na grupi za Opštu književnost sa teorijom književnosti.
Magistarski rad Fantastika u delima E. T. A. Hofmana i E.A. Poa odbranila 1972. Doktorirala 1988. sa temom Književni rad Veljka Milićevića.
Izabrana u naučno zvanje naučnog savetnika 2003. Od 1966. radi u Institutu za književnost i umetnost u Beogradu, prvo na projektu Rečnik književnih termina kao sekretar projekta i redakcije, zatim na projektu Istorija srpske književne kritike, pa na projektu Istorija srpske književne periodike.
Objavila veći broj studija i monografije: Srpska proza početkom 20. veka (1987), Književno delo Veljka Milićevića (1989); Osnovni pojmovi moderne (2002) Naučna kritika kompa-rativističkog smera, 1983 (izbor, predgovor, bibliografija, biografije, indeks; zajedno sa Svetlanom Slapšak); Lazar Komarčić, Dva amaneta, Beograd, 1984 (priređivanje i pogovor); Jelena Dimitrijević, Pisma iz Niša o haremima, Beograd, 1986 (priređivanje i predgovor); Emerson, Upravljanje životom, Gornji Milanovac,1977 (priređivanje i pogovor); Mihailo Petrović, Metafore i alegorije, Beograd, 1997 (priređivanje, izbor,indeksi, napomene i pogovor); Mihailo Petrović, Putopisi, Beograd, 1988 (priređivanje, izbor,indeksi, napomene i pogovor); Velmir Živojinović Massuka, Odabrana dela, Prosveta, Niš, 2005 (priređivanje, izbor, pogovor, hronologija života).
Po pozivu držala predavanja na univerzitetu u Bugarskoj (Sofija), Italiji (Torino), Nemačkoj (Hamburg).

Title