Sandra Šćepanović

Sandra Šćepanović je docent na Odeljenju za klasične nauke Filozofskog fakulteta u Beogradu, gde je diplomirala i magistrirala. Doktorirala je na Univerzitetu u Oksfordu. Predaje grčki jezik i bavi se izučavanjem grčkog jezika kod ranih helenskih pisaca i filozofa.
Pored stručnih radova u domaćim i stranim publikacijama, objavila je i prevode fragmenata ranih grčkih filozofa, kao i savremenih naučnih studija u oblasti grecistike i klasične filologije.

Title