Rumjana Ebert (Rumяna Ebert/Rumiana Ebert) rođena je u Plovdivu, u Bugarskoj, kao unuka Petra Aceva (Petъr Acev), vojvode iz Prilepa, a u Nemačku je emigrirala 1966. Studirala je i doktorirala hemiju na Tehničkom univerzitetu u Minhenu i studirala muzikologiju na Univerzitetu u Hajdelbergu. Radila je kao hemičar u minhenskom Birou za patente, na hajdelberškom Institutu za sudsku medicinu i kao konsultant u oblasti pravne zaštite u struci u Bazelu i Berlinu. Za svoja dela koja piše na nemačkom jeziku Ebertova je nagrađena sa više prestižnih nagrada i stipendija, kao što su Nagrada za kratku priču gra da Manhajma (1992), Stipendija Južnonemačkog radija u Domu književnika u Štutgartu (1995), Nagrada za poeziju grada Ensisajma (1996), Nagrada za književnost grada Manhajma „Hajner Feter” (2007). Njenih pesama i pripovedaka ima u brojnim književnim časopisima i antologijama (Sprache im technischen
Zeitalter, Akzente, Neue Sirene, Sinn und Form, Lichtungen, Кontinent). Osim toga, objavila je i više svojih prevoda pesama sa bugarskog i eseja o bugarskoj lirici. Na njene pesme muziku je komponovala rumunska
umetnica iz Oldenburga Violeta Dinesku.

Кnjige poezije:
Izlazak u susret, Savremena poezija, Кastel, Minhen 1992.
Tačke preseka, Lirski piktogrami, Кastel, Minhen 1996.
Uglovi i ovali, Vizer, Celovac 2013.
Uglovi i ovali, dvojezično izdanje na bugarskom i nemačkom, Кaneti, Ruse (Bugarska) 2015.

Prevodi sa bugarskog:
Portret mog dvojnika Georgija Markova, Izdavačka kuća „Vizer” (Wieser Verlag), Celovac 2010.
Žene iz Varšave Georgija Markova, Izdavačka kuća „Vizer” (Wieser Verlag), Celovac 2011. (u saradnji sa Ines Sebestom).

Title