Ruđer Josip Bošković rođen je u Dubrovniku 1711. godine, a umro u Milanu 1787. godine. Bio je svestrani stvaralac: filozof, matematičar, astronom, fizičar, optičar, pedagog, geolog, diplomata, putopisac i pesnik. Gimnaziju je završio u Dubrovniku u Jezuitskom zavodu. Sa 15 godina odlazi u Rim. Studirao je retoriku, filozofiju i teologiju. Njegova najvažnija dela su: O morskim plimama, Teorija prirodne filozofije, Astronomsko i zemljopisno putovanje po crkvenoj državi, Dnevnik sa putovanja od Carigrada do Poljske, spev O pomrčinama Sunca i Mjeseca i druga dela. Po njemu je nazvan Mesečev krater – Boscovich.

Title