Remi Brag (Remi Brague) je profesor filosofije na Univerzitetu Pariz I. Bavi se srednjovjekovnom filosofijom, a u okviru nje, posebno ga interesuju arapska i jevrejska filosofija, te poređenje hrišćanstva, islama i judaizma. Autor je brojnih knjiga, među kojima se izdvajaju: Aristotel i pitanje svijeta, Evropa, romanski glas, Srednjim vijekom: Srednjevjekovne filosofije u hrišćanstvu, judaizmu i islamu… Član je Francuske katoličke akademije, kao i Akademije etičkih i političkih nauka.

Title