Ranko Bugarski je redovni profesor Filološkog fakulteta u Beogradu (u penziji). Predavao je na mnogim univerzitetima u Evropi, SAD i Australiji. Autor je preko 20 knjiga i velikog broja drugih radova iz anglistike, opšte i primenjene lingvistike, sociolingvistike i drugih disciplina. Bio je predsednik Evropskog lingvističkog društva, potpredsednik Međunarodnog udruženja za primenjenu lingvistiku i ekspert Saveta Evrope za regionalne i manjinske jezike. Član je Evropske akademije nauka i umetnosti u Salcburgu.

Prikaz jedinog rezultata

  • Srpske slivenice

    SRPSKE SLIVENICE (specijalni popust od 30%)

    Akcija! RSD 1,650.00 RSD 1,155.00
    Dodati u korpu

Prikaz jedinog rezultata