Ralf Elm, rođen 1958. Studije filozofije, grčke filologije, uporedne religije i pedagogije u Tibingenu i Dortumundu; godine 1994. u Tibingenu magistrirao sa raspravom o Aristotelovoj praktičnoj filozofiji; godine 2000. doktorat sa studijom o Hajdegerovoj ontologiji u Dortmundu; od 1991. do 2000. godine naučni saradnik na Unuverzitetu u Dortmundu; tu je od 2000. godine aktivan kao predavač sa statusom docenta u oblasti filozofije.
Od 2000. do 2002. godine aktivan kao naučni saradnik u Centru za istraživanje evropskih integracija (ZEI) Univerziteta u Bonu; od leta 2002. godine akademski savetnik za oblast filozofije na Visokoj školi za pedagogiju u Vajngartenu.
Najznačajnije publikacije: Klugheit und Erfahrung bei Aristoteles, Paderborn 1996, Notwendigkeit, Aufgaben und Ansäze einer interkulturellen Philosophie, Bonn 2001.
Kao priređivač: Universität zwischen Bildung und Business. Mit einem Anhang zur europäischen Bildungspolitik, Bochum 2002; Ethik, Politik und Kulturen im Globalisierungsprozess. Eine interdisziplinäre Zusammenführung, Bochum 2003; Kunst im Abseits? Ein interdisziplinäre Erkundungsgang zur Stellung der Kunst Heute, Bochum 2004.
Kao sapriređivač: R. Elm/ K. Köchy/ M. Meyer, Hermeneutik des Lebens, Freiburg 1999; R. Elm/ M. Takayama, Zukünftiges Menschsein: Ethik zwischen Ost und West, Baden-Baden 2003. Brojni članci, naročito o Aristotelu, Kantu, Ničeu i Hajdegeru, o hermeneutici i praktičnoj filozofiji.

Title