Prodajna mestaBulevar Mihajla Pupina 22, Novi Sad + 381 21 65 71 610 office@akademskaknjiga.com Prijava na newsletter

Radovan Čokorilo

Biografija

Profesor Radovan Čokorilo, rođen je u hercegovačkom selu Zovi Do kod Nevesinja. Osnovnu školu završio je u rodnom selu, nakon toga Učiteljsku školu u Mostaru, a potom i Pedagošku akademiju u Mostaru.
Diplomirao je industrijsku pedagogiju (smjer Organizacija nastave) na Pedagoškom fakultetu (danas Filozofski fakultet) u Rijeci, gdje je završio postdiplomske magistarske studije – magistrirao 1985. a doktorirao 1988. pedagoške nauke.
Na Filozofskom fakultetu u Sarajevu položio je usmeni doktorski ispit iz psihologije nakon čega mu je prihvaćena doktorska disertacija iz psihologije (1992). Na Filozofskom fakultetu u Srpskom Sarajevu odbranio je doktorsku disertaciju iz psihologije (2000). Radio je kao učitelj i pedagog u OŠ “Risto Proroković” u Nevesinju.
Bio je gradonačelnik Nevesinja i poslanik u skupštini Bosne i Hercegovine. Igrao je fudbal za FK “Velež” iz Nevesinja. Danas je redovni profesor Pedagogije na Fakultetu sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu i vanredni profesor psihologije i psihologije sporta na Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta u Istočnom Sarajevu.
Osim ovih, predaje i sljedeće predmete: Opštu psihologiju, Psihologiju rada, Psihologiju sporta, Pedagogiju sporta, Poslovnu etiku, Etiku u sportskom menadžmentu i Poslovne komunikacije.
Na postdiplomskim magistarskim (master) i doktorskim studijama profesor je sljedećih predmeta: Pedagoškopsihološke discipline u fizičkom vaspitanju i sportu, Psihosociološka istraživanja u fizičkoj kulturi i Antropologija sporta.
Objavio je 7 knjiga i preko 150 naučnih i stručnih radova iz spomenutih oblasti. Svoje radove saopštavao je na međunarodnim skupovima za fizičko vaspitanje i sport u zemlji i inostranstvu.

Knjige
Nema rezultata