Radoslav Eraković rođen je 1973. godine. Doktorirao je na Odseku za srpsku književnost Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (2007). Objavio je veliki broj tekstova u književnim časopisima, naučnim i stručnim publikacijama: Letopis Matice srpske, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik, Sveske Matice srpske, Književna istorija, Godišnjak Filozofskog fakulteta, Pedagoška stvarnost, Sveske, Philologia Mediana, Slavistična revija, Studi sull’ Oriente Cristiano. Priredio je za štampu nepoznati roman Dragutina Ilića Gospođa Marija (Novi Sad, 2001), izabrane pesme Vojislava Ilića (Novi Sad, 2007), izabrana dela Milovana Vidakovića (Novi Sad, 2011), izabrana dela Svetolika Rankovića (Novi Sad, 2013), kao i istorijske drame (žalostna pozorja) Jovana Sterije Popovića (Novi Sad, 2014). Objavio je tri knjige: Roman Dragutina Ilića (Pančevo, 2004), Religiozni ep srpskog predromantizma (Novi Sad, 2008) i Skice rubnih prostora književnog nasleđa (Beograd, 2009). Predaje srpsku književnost 19. veka na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.

Title