Petar Bojanić je direktor Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i inicijator nekoliko novih institucija i grupa. Poslednju knjigu „Violence et messianisme“ objavio je krajem 2015. godine kod izdavačā „Vrin“ u Parizu i „Mimesis International“ u Milanu.

Title