Prodajna mestaBulevar Mihajla Pupina 22, Novi Sad + 381 21 65 71 610 office@akademskaknjiga.com Prijava na newsletter

Nenad Nikolić

Biografija

Nenad Nikolić rođen je 1975. godine u Beogradu, gde je završio osnovnu školu i Prvu beogradsku gimnaziju. Na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu je diplomirao, magistrirao i doktorirao, a sada na njemu
predaje Srpsku književnost osamnaestog i devetnaestog veka.
Objavio je knjige: Кastrirane junoše: Želja i pripovedanje u romanima
Milovana Vidakovića, Matica srpska, Novi Sad, 2004. Meandri prosvećenosti: Nekoliko lica srpske književnosti XVIII i XIX veka, Službeni glasnik, Beograd,
2010. Geometrija prošlosti: Кnjiževna istorija Jovana Deretića, Službeni glasnik, Beograd, 2013.