Nenad Cekić (1963), filozof, predaje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Objavio je knjigu Država između anarhije i utopije (Etičke pretpostavke Nozikove teorije države). U januaru 2019. u izdanju Akademske knjige izašle su dve njegove studije Utilitarizam i Bentamova filozofija moralaFilozofija morala Džona Stjuarta Mila. Mil i milovski utilitarizam

Prikaz 3 rezultata

Prikaz 3 rezultata