Moris Merlo-Ponti (1908-1961) bio je najveći francuski fenomenolog, pod snažnim uticajem Marksa, Huserla i Hajdegera, i bliski saradnik Žan-Pola Sartra i Simon de Bovoar. U srcu njegovog učenja je uloga percepcije u saznanju spoljašnjeg sveta, kao i našeg delovanja u njemu. Moris Merlo-Ponti je pisao o umetnosti, književnosti, lingvistici i politici. S druge strane, on je bio jedini veliki fenomenolog koji se posvetio nauci, naročito deskriptivnoj psihologiji. Vidljivō i nevidljivō predstavlja treće glavno Merlo-Pontijevo delo koje donosi nove značajne momente u odnosu na Strukturu ponašanja i Fenomenologiju percepcije.

Title