Milan Urošević je naučni saradnik na Institutu za filozofiju i društvenu teoriju Univerziteta u Beogradu i predavač Sociologije kulture na Fakultetu muzičke umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu.

Title