Martin Hajdeger (Martin Heidegger, 1889–1976) je verovatno najveći filozof dvadesetoga veka.
Učenik Edmunda Huserla, osnivača fenomenologije, učitelj mnogih potonjih značajnih mislilaca od kojih je najveći bio Hans-Georg Gadamer.
Veoma uticajan i izvan granica filozofske misli. Profesor filozofije u Frajburgu i Marburgu od dvadesetih do pedesetih godina prošloga veka.
Dao značajne priloge fenomenologiji, filozofiji egzistencije, filozofskoj hermeneutici i filozofiji života.
U izdanjima sabranih dela do sada mu je izašlo preko 75 tomova, od kojih je najuticajnije njegovo delo Biće i vreme (1927.), koje je do sada izašlo u 25 izdanja.

Title