Dr Marko Juvan (Ljubljana, 1960) je slovenački komparatista, teoretičar i književni istoričar. Zaposlen je kao naučni savetnik u ZRC SAZU (Naučnoistraživački centar Slovenačke akademije nauke i umetnosti) i redovni je profesor na Odseku za slovenistiku Filozofskog fakulteta u Ljubljani. Usavršavao se u Tibingenu i Minhenu, a kao gostujući profesor predavao na univerzitetima u Brnu (Republika Češka) i Zagrebu. Po pozivu je držao predavanja i na univerzitetima u Minhenu, Hamburgu, Budimpešti i Pragu. Glavne naučne oblasti kojima se bavi su: intertekstualnost, kulturni transfer, transnacionalna komparativistika, književni kanon, književni sistemi, kulturno sećanje, teorija istorije i komparativne književnosti, slovenačka književnost 19. i 20. veka u komparativnom kontekstu.
Od 2002. do 2006. godine bio je predsednik Slovenačkog udruženja za uporednu književnost, a od 2008. član ICLA Komiteta za književnu teoriju. Takođe je rukovodio brojnim domaćim i međunarodnim komparatističkim projektima, uz učešća i organizaciju eminentnih naučnih skupova u zemlji i inostranstvu. Saradnik je prestižnih međunarodnih časopisa za književnu teoriju i komparativistiku. Bio je urednik najznačajnijih književnih i naučnih slovenačkih časopisaLiteratura, Jezik in slovstvo, Primerjalna književnost, Slavistična revija, i dr. Od 2004. sa dr Darkom Dolinarom uređuje seriju Studia Litteraria.
Uz brojne priređene publikacije, zbornike, naučne studije i prevode objavio je sledeće knjige: Imaginariji Kersta v slovenski literaturi (Imaginariji Krsta u slovenačkoj literaturi, 1990); Domači Parnas v narekovajih (Domaći Parnas u navodnicima, 1997); Intertekstualnost (2000); Vezi besedila: študije o slovenski književnosti in medbesedilnosti (Tekstualne veze; studije o slovenačkoj književnosti i intertekstualnosti, 2000); Literarna veda v re-konstrukciji: uvod v sodobni študij literature (2006), prevedena i na srpski jezik (Nauka o književnosti u re-konstrukciji, Službeni glasnik, 2011), kao i studiju History and Poetics of Intertextuality (Comparative Cultural Studies), Perdue University Press (2009), skraćenu i prerađenu verziju knjige Intertekstualnost koja se prvi put pojavljuje pred srpskim čitaocem.

Title