Marija Bradaš je docent na Univerzitetu Ka’ Foskari u Veneciji, gde predaje srpski i hrvatski jezik i književnost. Njena istraživanja tiču se književnog prevođenja, recepcije srpske i hrvatske književnosti u italijanskoj kulturi, srpske i hrvatske narodne poezije i italijansko-slovenskih kulturnih odnosa. Priredila je italijansko izdanje satira Radoja Domanovića (Padova, Linea edizioni, 2022). Član je Italijanskog udruženja slavista i Udruženja folklorista Srbije. Poslednjih godina, u okviru različitih kulturnih inicijativa, bavi se promocijom kultura postjugoslovenskih zemalja u Italiji.

Title