Luka Filipović rođen je 1995. godine u Užicu. Osnovne i master akademske studije završio je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, odbranivši teze koje su se bavile trajnim posledicama neoliberalnih reformi u zemljama Zapadne Evrope. Objavio je više naučnih radova i članaka iz oblasti istorije radničkih pokreta, pobuna i štrajkova, evolucije partijskih ideologija i razvoja odnosa marksističkih partija Evrope i sveta. Doktorsku disertaciju odbranio je 25. 1. 2023. godine na Odeljenju za istoriju Filozofskog fakulteta, i tako postao jedan od najmlađih doktora nauka u istoriji Univerziteta u Beogradu. Osvojio je brojne medalje na takmičenjima u mačevanju.

Title