Loran Sagar je lingvista i rukovodilac u francuskom Nacionalnom centru za naučna istraživanja u odeljenju za jezička istraživanja istočne Azije. Specijalista je svetskog glasa za evoluciju jezika i jedan je od vodećih stručnjaka za kinesku dijalektologiju i razvoj kineskog jezika.

Title