Jovan Popov (1962) je profesor opšte književnosti i teorije književnosti na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Do sada je objavio knjige: Oslobođeni čitalac. Ogledi o teoriji i praksi či tanja, 1993; Klasicistička poetika romana, 2001; Čitanja neizvesnosti. Ogledi iz komparatistike, 2006. Jedan je od autora Preglednog rečnika komparatističke terminologije u knjievnosti i kulturi, 2011. Preveo je desetak knjiga sa francuskog jezika, između ostalih dela Korneja, Rasina, Pulea, Todorova. Dobitnik je nagrada Društva književnika Vojvodine za najbolju knjigu (2006) i najbolji prevod (2003).

Title