Dr Ivanka Antović, diplomirani biolog, rođena je 1973. godine u Nikšiću. Magistarski rad i doktorsku disertaciju iz oblasti morfologije, sistematike i filogenije životinja od-branila je na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Realizovala je istraživanja u oblastima morfologije, sistematike i filogenije životinja, marinske biologije, radio-ekologije, radiobiologije i ekotoksikologije. Učestvovala je u realizaciji naučnoistraži-vačkih projekata, i autor je i koautor nekoliko desetina naučnih radova objavljenih u međunarodnim i domaćim naučnim časopisima, zbornicima međunarodnih i domaćih naučnih konferencija. Član je Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore.

Приказан један резултат

  • UTICAJ ZRAČENJA NA BIOLOŠKE SISTEME

    Акција! RSD 1,980.00 RSD 1,386.00
    Додај у корпу

Приказан један резултат