Irena FiketIrena Fiket je naučna saradnica Instituta za filozofiju i društvenu
teoriju Univerziteta u Beogradu i osnivačica i članica Stalne grupe za demokratske inovacije pri Evropskom konzorcijumu za politička istraživanja (European Consortium for Political Research – ECPR). Istraživačke teme o kojima je pisala u brojnim naučnim radovima obuhvataju građansku participaciju, demokratske inovacije, deliberativnu demokratiju, evropsku javnu sferu, visoko obrazovanje unutar evropskog prostora i pitanja rodne ravnopravnosti.

Prikaz jedinog rezultata

  • Irena Fiket

    DELIBERATIVNO GRAĐANSTVO

    Akcija! RSD 990.00 RSD 792.00
    Dodati u korpu

Prikaz jedinog rezultata